Mission
Research
Publication
People
Funding
PEOPLE
 
Faculty
    Guohong Cao

Current PhD Students
 • Ruiqi Wang
 • Zida Liu
 • Chongqi Guan
 • Siyuan Hong
 • Qiyu Chen
PostDoc and Visiting Scholars
 • Youngseok Lee

Alumni
 • Hao Zhu   (PhD, 8/2004), Qualcomm.
 • Liangzhong Yin   (PhD, 12/2004), Microsoft.
 • Wensheng Zhang   (PhD, 8/2005), Associate Professor, Iowa State University
 • Hui Song   (PhD, 8/2007), Frostburg State University
 • Jing Zhao   (PhD, 8/2008), Cisco Systems.
 • Min Shao   (PhD, 12/2008), Microsoft
 • Changlei Liu   (PhD, 5/2010), UMUC
 • Yang Zhang   (PhD, 5/2011), Palo Alto Networks.
 • Baojun Qiu (Co-chaired with J. Yen)   (PhD, 8/2011), Ebay
 • Bo Zhao   (PhD, 12/2011), AT&T.
 • Zhichao Zhu   (PhD, 5/2012), Nokia.
 • Qiang Zheng   (PhD, 5/2012), Google.
 • Wei Gao   (PhD, 5/2012), Associate Professor, University of Pittsburgh.
 • Qinghua Li   (PhD, 5/2013), Associate Professor, University of Arkansas.
 • Yi Wang   (PhD, 5/2013), Google.
 • Jing Zhao   (PhD, 9/2014), Google.
 • Wenjie Hu   (PhD, 2/2016), Microsoft.
 • Xiaomei Zhang   (PhD, 5/2016), University of South Carolina, Beaufort.
 • Xiao Sun   (PhD, 9/2016), Facebook.
 • Yi Yang   (PhD, 12/2017), Facebook.
 • Yibo Wu   (PhD, 1/2018), Google.
 • Li Qiu   (PhD, 6/2018), Google.
 • Yeli Geng   (PhD, 8/2018), Google.
 • Youssef Khazbak   (PhD, 12/2019), Microsoft.
 • Jingyao Fan   (PhD, 8/2021), Amazon.
 • Xianda Chen   (PhD, 2/2022), Microsoft.
 • Tianxiang Tan   (PhD, 5/2022), TikTok.
 • Heting Liu   (PhD, 7/2023), TikTok.
 • MS students and visiting scholars: Raghuram Vadali (MS, 8/2000), Gokhan Kasap (MS, 12/2000), Yiqiong Wu (MS, 12/2000), Ajeesh Ashraf (MS, 8/2001), Junfeng Lu (MS, 8/2001), Nathan Orr (MS, 8/2002), Allen Mathias (MS, 8/2003), Clarice Albinana (MS, 8/2004), Ping Zhang (MS, 12/2005), David Hall (Honor BS, 8/2005), Jyoti Bala (MS, 8/2009), Alejandro Barreto (MS, 8/2010), Jialu Fan (Visiting Scholar, 2009-2010), Zhong Shen (Visiting Scholar, 2009-2010), Xuan Jiang (MS, 5/2011), Xuejun Zhuo (Visiting Scholar, 2010-2011), Max Freilich (MS, 8/2013), Ben Niu (Visiting Scholar, 2011-2013), Yong Zhang (Visiting Scholar, 2013-2014), Feng Tian (Visiting Scholar, 2014-2015), Miao Hu (Visiting Scholar, 2014-2015), Zongqing Lu (Visiting Scholar 2012-2013, PostDoc 2013-2014), Weizhan Zhang (Visiting Scholar, 2015-2016), Weihao Li (Visiting Scholar, 2015-2017), Junpeng Qiu (MS, 5/2018), Bingfei Ren (Visiting Scholar, 2017-2018), Jie Li (Visiting Scholar, 2017-2018), Rui Li (Visiting Scholar, 2018-2019), Wei Jiang (Visiting Scholar, 2018-2019). Pengshuo Ji (2019-2020), Feifei Zhang (2019-2020), Yifei Xiao (MS, 5/2020), Yeming Tang (MS, 12/2022), Ayushi Agrawal (MS, 12/2022), Shai Sundar (MS, 12/2022),

 


CSE | Penn State

MCN LAB, The Pennsylvania State University